ชวนชม

ชื่อพื้นเมือง      :         ลั่นทมแดง, ลั่นทมยะวา  

ชื่อวิทยาศาสตร์ :         Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.

ชื่อวงศ์                  APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ        :         Desert rose, Mock Azalea, Pinkbignonia, Impala lily

ประโยชน์        :         ไม่พบสรรพคุณในทางยา เพราะยางของต้นชวนชมมีพิษ นิยมปลูกเพื่อใช้งานในด้านภูมิทัศน์มากกว่า เนื่องจากเป็นไม่รูปทรงสวยสามารถปลูกลงกระถาง เป็นไม้ประธานในสวนหย่อม ปลูกริมถนน ริมสระว่ายน้ำ หรือสวนกรวด ได้อย่างสวยงาม เพราะออกดอกตลอดปีและหลากสีสัน  ชวนชมเป็นไม้ดอกที่ปลูกอยู่ในเขตพระราชวังมาตั้งแต่สมัยราชกาลที่ 6 โดยพระนางเธอลักษมีลาวัณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเจ้านายพระองค์แรกทีทรงนำชวนชมมาปลูกไว้ในพระตำหนักลักษมีวิลาส และประทานชื่อดอกไม้ชนิดนี้ว่า “ชวนชม”  คนจีนเรียกชวนชมว่า “ปู้กุ้ยฮัว” แปลว่า ดอกไม้แห่งความร่ำรวย สำหรับคนไทยเชื่อว่าชวนชมเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง เพราะมีชื่อไพเราเป็นสิริมงคล และเคยปลูกในเขตวังหลวงมาก่อนจึงนิยมปลูกชวนชมไว้ประจำบ้าน เพื่อให้คนในบ้านได้รับความนิยมชมชอบและเกิดเสน่ห์ดึงดูดใจให้ชวนมองชวนชมนั่นเอง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

           ลำต้น ไม้พุ่ม ลำต้นสูงประมาณ 0.8-1 เมตร เส้นรอบวงประมาณ 40-50 เซนติเมตร ลำต้นสีเขียวอมเทา ผิวลำต้นเรียบ  ใบ ใบเดี่ยว การเรียงตัวของเส้นใบร่างแหแบบขนนก ใบรูปไข่ ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบเรียบ เนื้อใบคล้ายกระดาษ ใบเรียงแบบวงรอบ ด้ายบนแผ่นใบเกลี้ยง ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ท้องใบสีเขียว ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเหลือง ใบกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8-10 เซนติเมตร  ดอก ดอกช่อกระจุก กลีบดอกในตาดอกเรียงซ้อนเหลื่อมกัน ดอกสมมาตรด้านข้าง วงกลีบดอกเชื่อมติดกันแบบรูปกรวย แตร ลำโพง กลีบดอกสีขาวขอบแดง กลีบดอก 5 กลีบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 5 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน  ผล ผลแห้งแก่แตก ผลแตกตามรอยประสาน ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาล ผลมีขนาดกว้างประมาณ 10-30 เซนติเมตร เส้นรอบวงประมาณ 4-6 เซนติเมตร เมล็ด สีน้ำตาลอ่อน คล้ายเม็ดข้าวเปลือก มีขนสีน้ำตาล

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

ผล

เมล็ด