เข็มชมพู

ชื่อพื้นเมือง      :         เข็มพิษณุโลกชมพู, เข็มชมพูแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :         Ixora sp.

ชื่อวงศ์           :         RUBIACEAE

ชื่อสามัญ        :        

ประโยชน์        :         ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้พุ่ม เรือนยอดทรงพุ่ม ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีเขียวอมน้ำตาลเข้ม ไม่มียาง ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียว ขอบใบเรียบ ขนาดใบกว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร ใบเรียงตรงข้าม มีหูใบอยู่ระหว่างก้านใบ  ใบสีเขียวเข้มเป็นวงรี  กิ่งก้านมีขนาดใหญ่และแข็งแรง ดอกติดกันเป็นหลอด ปลายดอกแยกเป็น 4 – 5 กลีบ  รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ  กลีบดอกสีชมพูเข้ม ดอกช่อซี่ร่ม ดอกมีสีชมพู ผลกลมอ่อนสีเขียว ผลแก่สีน้ำตาลแดง  

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

เมล็ด