โกสน

ชื่อพื้นเมือง      :         กรีสาเก โกรต๋น (ทั่วไป) ปูดี (มลายู-ปัตตานี)

ชื่อวิทยาศาสตร์ :         Codiaeum Variegatium (L.)Blume

ชื่อวงศ์           :         EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ        :         Croton, Variegated Laurel, Garden Croton.

ประโยชน์        : ยอดอ่อน ลวกกินเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือใส่แกง(ไทลื้อ) ใบ นำไปเป็นส่วนประกอบของอาหาร เช่น ใส่แกงโฮะ (คนเมือง) ยอดอ่อน รับประทานได้โดยการต้มจิ้มน้ำพริก หรือกินสดกับ ส้มตำหรือใช้เป็นส่วนประกอบในการทำแกงโฮะ(คนเมือง) ยอดอ่อน  รับประทานสดกับลาบหรือน้ำพริก(ขมุ)ใบ ตำพอกท้องเด็ก, แก้โรคระบบทางเดิน ปัสสาวะผิดปกติ โกสนเป็นไม้ใบที่สวยงามและมีนามคล้องกับนามมงคล คือ กุศล ดังนั้นเราจึงนิยมปลูกโกสนและโกสนยังช่วยทำให้บ้านร่มรื่น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร ใบ ใบเรียงเวียนสลับ ใบเดี่ยว รูปใบมีหลายแบบ เช่นกลม แถบยาว รูปไข่แกมรูปหอก ความกว้างยาวของใบไม่สามารถกำหนดได้ เนื่องจากมีความผันแปรมาก โคนใบแหลม ปลายใบแหลม บางครั้งมีเส้นกลางใบยื่นแล้วมีรยางค์แผ่เป็นใบเล็กๆ อีก 2 ใบ ขอบใบเรียบหรือเว้า บางต้นเว้าถึงเส้นกลางใบ แผ่นใบอาจบิดเป็นเกลียว มีสีต่างๆ เช่น ขาว เหลือง ส้ม ชมพู แดง ม่วงและดำดอก ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง ดอกแยกเพศ ช่อดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ช่อดอกเพศผู้มีดอกกลม เล็ก ดอกย่อยมี 30-60 ดอก กลีบดอก 5-6 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก ช่อดอกเพศเมียตั้งขึ้น มี 10-20 ดอก ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศเมียแยกเป็น 3 แฉก ผล ผลกลม มี 3 พู เมื่อแก่แตกได้ มี 3 เมล็ด แต่ละช่องมี 1 เมล็ด

ลำต้น

ใบ