ทองอุไร

ชื่อพื้นเมือง      :         พวงอุไร, สร้อยทอง, ดอกละคร

ชื่อวิทยาศาสตร์ :         Tecoma stans (L.) juss. ex Kunth

ชื่อวงศ์           :         BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ        :         Yellow elder, Trumpetbush, Yellow trumpet-flower,                                                  Trumpet flower, Yellow trumpetbush

ประโยชน์        :         ปลูกเป็นไม้ประดับ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ต้นสูงเต็มที่ระหว่าง 2-5 เมตรเท่านั้น แตกกิ่งก้านสาขาหนาแน่นรูปทรงกลม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงกันข้าม มีใบย่อย 5-13 ใบ ใบเป็นรูปใบหอก รูปไข่ และรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนมน ขอบจัก เป็นสีเขียวสด ดอกออกเป็นช่อกระจุกหลายช่อตามซอกใบและปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยหลายดอก ลักษณะดอกมีกลีบเลี้ยงสีเขียวเป็นรูปกระดิ่งปลายแยกเป็น5แฉก กลีบดอกโคนเชื่อมิดกันเป็นหลอดปลายบานแยกเป็นกลีบดอก 5 กลีบ กลีบเป็นรูประฆังสีเหลืองสด มีเกสรตัวผู้ 4 อัน ผล เป็นฝักแบนยาว 12-14 ซม. ภายในมีเมล็ดรูปแบน 3-5 เมล็ด เมื่อผลแก่จะแตกอ้า เมล็ดแก่สีน้ำตาลอ่อนดอกออกตลอดปีขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและตอนกิ่ง

ลำต้น

ใบ

ดอก

ผล

เมล็ด