ไทรยอดทอง

ชื่อพื้นเมือง      :         ไทรทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :         Ficus microcarpa L.f. Golden Leave

ชื่อวงศ์                  MORACEAE

ชื่อสามัญ        :         Chinese bangan, Curtain fig, Glossy – leaf fig, Indian laurel, Malay bangan

ประโยชน์             :     ผลใช้รับประทานได้ผลแก่ที่เป็นสีแดงคล้ำใช้เป็นอาหารของนกนอกจากใช้ผลรับประทานแล้ว ในอินเดียยังใช้ใบสำหรับใส่อาหารรับประทานอีกด้วย  ต้นกร่าง หรือ ต้นไทรนิโครธ จัดเป็นไม้มงคลตามพุทธประวัติที่พระกัสสปพุทธเจ้า ทรงได้บำเพ็ญเพียรอยู่ 7 วัน และได้ตรัสรู้ ณ ควงไม้นิโครธ จึงมีการนิยมปลูกไว้ตามศาสนสถาน หรือตามวัดวาอารามทั่วไป เพื่อเป็นไม้ให้ร่มเงาและเพิ่มความร่มเย็น แต่จะไม่นิยมปลูกไว้ในบ้านเนื่องจากต้นนิโครธมีขนาดเกินไปและยังมีข้อมูลอื่น ๆ ระบุว่า รากอากาศ มีความเหนียวสามารถนำมาใช้ทำเป็นเชือกได้ ส่วนเปลือกด้านในนั้นใช้ทำกระดาษ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

          ไทรทองเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 2.5-3 เมตร มีพูพอน เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทาแตกกิ่งกระจายรอบต้น พุ่มทรงกลม ค่อนข้างหนาทึบ มีน้ำยางสีขาว รากอากาศเหนียว ใบ เดี่ยว รูปไข่ กว้าง 10 ซม. ยาว 18เขียวเข้ม มีหูใบหุ้มยอด ใบอ่อนสีเขียวสดเป็นมัน หูใบหุ้มยอดอ่อนไว้ ดอกช่อ ไม่มีก้านดอก โคนช่อดอกมีใบประดับขนาดเล็ก 3 ใบรองรับช่อดอก ผล สุกแล้วอ่อนนุ่ม สีเหลือง แต่ละผลมีเนื้อบางๆ และมีเมล็ด 1 เมล็ด

ลำต้น

ใบ