รวงผึ้ง

ชื่อพื้นเมือง      :         น้ำผึ้ง (กรุงเทพฯ) , สายน้ำผึ้งและดอกน้ำผึ้ง (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์        Schoutenia glomerata King subsp. peregrina  (Craib) Roekm.

ชื่อวงศ์                  MALVACEAE

ชื่อสามัญ        :         Yellow star

ประโยชน์        :         ดอกรวงผึ้งให้กลิ่นหอม หากปลูกไว้ต้นลม จะทำให้พื้นที่มีกลิ่นหอม ช่วยผ่อนคลาย และ ต้นรวงผึ้ง ออกดอกครั้งละมากๆ  ต้นรวงผึ้ง เป็นพืชต้องต้องการน้ำน้อย มีช่วงการปลูกกว้าง สามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน ทั้งดินที่แห้งแล้งและดินที่ชื้น  ต้นรวงผึ้ง ดูแลง่าย ใบไม่ร่วงง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทำให้ไม่ต้องการการดูแลมาก แต่ให้ความสวยงาม อีกทั้ง ต้นรวงผึ้งมีระบบรากที่ดี ไม่หักโค่นง่าย การปลูกเพื่อช่วยบังลมพายุตามสวนต่างๆก็ดี กลิ่นหอมของดอกรวงผึ้ง ช่วยกระตุ้นระบบประสาท ทำให้ผ่อนคลาย และ หลับง่ายขึ้น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

          เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 5-15 เมตร แตกกิ่งต่ำหรือค่อนข้างสูง มีเรือนยอดเป็นพุ่มกลม-รี ค่อนข้างแน่น ไม่แผ่กว้างมากนัก เป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีพุ่มใบเขียวเข้มตลอดปี ใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 4-8 เซนติเมตร มีจุดสังเกตอย่างง่ายๆ ให้ดูที่ผิวใบด้านล่างมีขนสีขาวเงินหนาแน่น และมีเส้นใบออกจากโคนใบ 3 เส้น ดอกมีสีเหลืองสดคล้ายรูปดาว 5 แฉก ดอกบานกว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อดอกแบบกระจุกค่อนข้างแน่น ตามกิ่งที่ยังมีใบ และมีกลิ่นหอม ผลมีขนาดเล็ก มีระบบรากลึก ไม่แผ่กว้างในระดับตื้น

ลำต้น

ใบ