หมาก

ชื่อพื้นเมือง      :         หมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์ :         Areca catechu L.

ชื่อวงศ์                  ARECACEAE

ชื่อสามัญ               Areca palm, Betelnut palm

ประโยชน์        :         ลูกอ่อน รสฝาดหวานเจริญอาหารขับเสมหะสมานแผลแก้เมาแก้อาเจียนแก้ไอ

เปลือกผล รสจืดหวานขับลมขับปัสสาวะแก้ท้องอืดแน่นแก้บิดแก้ท้องเสีย

เมล็ด รสฝาดแก้บิดปวดเบ่งแก้ปวดแน่นท้องฆ่าพยาธิ ขับปัสสาวะ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นพืชยืนต้นมีลำต้นตรง ไม่แตกกิ่งก้านสูง 5-15 เมตร ลำต้นเดี่ยวแข็งแรง ลำต้นมีสีเขียวบริเวณใกล้ส่วนยอด และเมื่ออายุมากขึ้นลำต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเทาใบยาวถึง4เมตรและมีใบฝอยหลายใบ แต่ละใบยาวประมาณ 60-90 ซม. ดอกหมากจะขึ้นที่ซอกโคนก้านใบดอกรวมเป็นช่อใหญ่ดอกมีสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมหวานเย็น ผลมีลักษณะกลมหรือรี ผลอยู่รวมกัน 50-100 ผลใน 1 ทะลาย ผลอ่อนสีเขียวเรียกว่าหมากดิบ เมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองเรียกว่าหมากสูงภายในมีเนื้อลักษณะแข็ง การขยายพันธุ์ ทำได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดหมากจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี

ลำต้น

ใบ

ดอก

ดอก

ผล

ผล