แสงนีออน

ชื่อพื้นเมือง      :         แสงนีออน นีออน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :          Leucophyllum frutescens (Berl.) I.M.

ชื่อวงศ์                  SCROPHULARIACEAE

ชื่อสามัญ               purple sage, texas ranger, silverleaf, white sage

ประโยชน์        :         นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามอาคารบ้านเรือน หรือสถานที่ต่างๆ เพื่อความสวยงาม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์         

ลำต้น เป็นไม้ทรงพุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีเปลือกลำต้นสีน้ำตาล ผิวขรุขระ แตกกิ่งก้านสาขาชูยอดตั้งขึ้นเป็นจำนวนมากจนเป็นทรงพุ่มแน่น ขนาดความกว้างของทรงพุ่มมีประมาณ 1-2 เมตร มีความสูงของลำต้นประมาณ 1-4 เมตร ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวๆ เรียงสลับกันที่ปลายยอด ใบมีลักษณะเป็นรูปรีหรือรูปไข่กลับ มีความกว้างของใบประมาณ 1-1.5 ซม. ยาวประมาณ 2-2.5 ซม. โคนใบสอบแคบลงมา ปลายใบมน ขอบใบเรียบห่อตัวเป็นคลื่นเล็กน้อย มีขนสีขาวอ่อนนุ่มปกคลุมอยู่ทั่ว ทำให้ดูคล้ายสีเทา ดอก
ออกเป็นดอกเดี่ยวๆ ตามซอกใบบริเวณปลายกิ่ง ดอกมีสีชมพูเข้มอมม่วง หรือชมพูสด โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีม่วงอ่อน ส่วนปลายแยกออกเป็น 5 แฉก ปกคลุมไปด้วยขนอ่อนนุ่มขนาดเล็ก มักให้ดอกพร้อมกันทั้งต้นตลอดปี ดอกที่บานเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 1-2 ซม.

ลำต้น

ใบ

ดอก